SmsSender – to system hurtowego wysyłania i odbierania SMS’ów standardowych oraz SMS’ów
o podwyższonej płatności (Premium Rate) we wszystkich sieciach GSM.


Usługa SmsSender adresowana jest do tych Klientów, którzy na jej bazie uruchamiać będą własne usługi oraz serwisy zarówno na potrzeby własnej firmy jak i na potrzeby swoich Klientów, prowadząc działalność zarobkową.
SmsSender oferuje dwa rozwiązania:
Data System Group
ul. abpa A. Baraniaka 88 B
61-131 Poznań

tel. 61 62 63 000
fax 61 62 63 001
smssender@datasystem.pl
www.datasystem.pl

więcej 
 
ul. abpa A. Baraniaka 88 B
61-131 Poznań