Umożliwia wysyłanie i odbieranie dowolnej ilości SMS’ów przy pomocy standardowego programu pocztowego (np. MS Outlook, MS Outlook Express, itp.). Aby wysłać SMS'a np. pod numer 601123456 wystarczy wysłać e-maila pod adres: 601123456@smssender.pl o treści takiej jaka ma znaleźć się w wysyłanym sms'ie.

Należy pamiętać że:
  • w przypadku wpisania tekstu dłuższego niż 160 znaków, osoba odbierająca otrzyma kilka SMS'ów (max.10) z kolejnymi częściami wpisanej przez nas wiadomości,
  • w przypadku wpisania w polu TEMAT dowolnego tekstu (do max. 30 znaków) tekst ten zostanie umieszczony na początku SMS'a, który otrzyma osoba odbierająca (możemy to wykorzystać np. do wpisania swojego adresu e-mail, imienia, nazwiska, itp., aby osoba odbierająca wiedziała od kogo otrzymała wiadomość). Niestety skróci to miejsce na wpisywaną przez nas wiadomość o ilość znaków równą ilości znaków z jakiej składa się nasz adres e-mail lub nazwisko, imię, itp.
SmsSender posiada unikatową możliwość odpowiedzi na wysłane za pomocą usługi wiadomości. Adresat, który otrzymał sms'a ma na odpowiedź 7 dni - również przy pomocy sms'a. W efekcie końcowym wiadomość z telefonu komórkowego trafi na adres e-mail nadawcy wiadomości. Rozwiązanie to wykorzystywane jest przeważnie jako potwierdzenie otrzymania wiadomości, równocześnie daje możliwość dwustronnej komunikacji pomiędzy osobą siedzącą przed komputerem a wieloma mobilnymi użytkownikami telefonów znajdującymi się w dowolnym miejscu zasięgu sieci GSM.

Usługa SmsSender e-mail pozwala także na utworzenie dedykowanego dla określonego Klienta hasła i powiązania go z określonym adresem e-mail. Dzięki czemu dowolny użytkownik telefonu komórkowego może wysłać SMS’a na nasz adres e-mail, pod warunkiem, że będzie się on zaczynał od ustalonego hasła. To rozwiązanie jest w szczególności dedykowane do tworzenia różnorakich konkursów, głosowań oraz innych działań marketingowych.

Zasada działania usługi SmsSender e-mail.
Po napisaniu treści sms'a, wiadomość zostaje wysłana e-mail'em do dedykowanego serwera. Następnie jest ona konwertowana do formatu SMS-C (CIMD2) i wysłana za pomocą dedykowanego łącza do operatora GSM, który dostarcza informację do wspomnianego wyżej przykładowego numeru telefonu: 601123456 przy pomocy sms'a. W przypadku nie dostarczenia wiadomości do adresata, nadawca (lub inna wskazana osoba) otrzyma e-mail zwrotny z informacją o niemożności dostarczenia wiadomości. Wykorzystując standartowy program pocztowy mamy możliwość tworzenia dużych i małych grup wysyłkowych, dodawania i edycji kolejnych użytkowników, archiwizacji wysyłanych i odbieranych wiadomości, tworzenia formuł automatycznie rozsyłających powiadomienia o nadejściu nowej poczty i innych.

Bezpieczeństwo usługi SmsSender e-mail.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa system korzysta z listy kontroli dostępu, składającej się z adresów e-mail osób, które mają możliwość wysyłania/odbierania SMS'ów. W ten sposób system jest zabezpieczony przed niepowołanym i nieuprawnionym dostępem.

Ponadto dla każdego adresu e-mail oraz dla całego konta firmy w systemie istnieje możliwość założenia limitów SMS'ów - jest to dodatkowe zabezpieczenie przed niekontrolowanym użyciem usługi. Aby w dowolnej chwili bezpłatnie skontrolować poziom naszego limitu należy wysłać pustą wiadomość na adres info@smssender.pl adresat dostanie generowaną automatycznie informację zwrotną z danymi dotyczącymi ilości limitów użytkownika, limitów konta oraz faktycznego stanu zużycia. Informacja o wyczerpaniu limitu użytkownika zostanie wysłana automatycznie na jego konto e-mail.

Administracja i zarządzanie usługą SmsSender e-mail.
Na życzenie klienta istnieje możliwość włączenia dostępu do dedykowanego panelu administracyjnego, który umożliwia zarządzanie usługą w obrębie adresów poczty elektronicznej należących do konta firmy.

Bilingi w usłudze SmsSender e-mail.
W przypadku wybrania opcji przesyłania bilingów, na koniec miesiąca zawsze zostaje wysłany biling w formie elektronicznej, zapisany w pliku tekstowym. Biling zawiera kompletne informacje o całości ruchu, jaki miał miejsce w danym okresie rozliczeniowym (daty, godziny, numery adresatów i odbiorców wysyłanych wiadomości, status dostarczenia itp.)

 

Z myślą o użytkownikach chcących prowadzić działalność zarobkową na bazie wiadomości SMS oraz dla osób, które nie chcą ponosić kosztów SMS’ów zwrotnych, powstała usługa SmsSender Premium Rate. Sposób działania usługi jest bardzo zbliżony do usługi SmsSender e-mail, z tą różnicą, że w ramach usługi oferujemy możliwość wyboru i dostęp do pięciu różnych numerów SMS Premium Rate, na które Państwa Klienci mogą wysyłać wiadomości SMS.
Usługa umożliwia odbieranie i wysyłanie dowolnej ilości SMS’ów za pomocą standardowego programu pocztowego (np. MS Outlook, MS Outlook Express, itp.). Aby otrzymywać SMS’y z wybranego przez Państwa numeru SMS Premium Rate, wystarczy mieć komputer podłączony do internetu, wykupić dostęp do usługi SmsSender Premium Rate, w komputerze uruchomić dowolny program pocztowy, połączyć się z dedykowaną przez Państwa na potrzeby tej usługi skrytką pocztową i sczytywać na bieżąco przychodzące SMS’y w formie wiadomości e-mail.
Po odczytaniu wiadomości e-mail mogą Państwo natychmiast na nią odpowiedzieć, co będzie skutkowało wysłaniem przez usługę SmsSender bezpłatnej wiadomości SMS do nadawcy. W ten sposób możemy w prosty sposób podziękować za otrzymaną informację, przesłać dodatkowe wskazówki lub wysłać kod lub hasło.
Włączając na swoim serwerze pocztowym autoodpowiedź możemy ten proces w pełni zautomatyzować.

Należy pamiętać że:
  • w przypadku wpisania tekstu dłuższego niż 160 znaków, osoba odbierająca otrzyma zawsze pierwsze 160 znaków z naszego e-maila,
  • aby nie przesyłać zbędnych i niezrozumiałych informacji zalecamy, aby w Państwa programie pocztowym wyłączyć funkcję cytowania wiadomości nadawcy.
Usługa SmsSedner Premium Rate wymaga przed rozpoczęciem świadczenia usługi ustalenia dedykowanego hasła na potrzeby uruchamianej usługi oraz adresu e-mail, na który będą przesyłane wszystkie wiadomości. Na podstawie ustalonego hasła serwery usługi SmsSedner będą kierowały na adres e-mail wiadomości od naszych Klientów. Hasło jest ciągiem 5 znaków zaczynających się zawsze od dwóch stałych liter KP. Po nich każdy z Klientów może ustalić sobie dowolne trzy znaki (pod warunkiem, że nie są już wcześniej zajęte) np. KP123, KPKPK, itd., na podstawie których będzie identyfikowalny serwis.

Lista dostępnych numerów oraz koszt wysłania SMS’a w usłudze SmsSender Premium Rate:
Numer 71XX – koszt wysłania wiadomości SMS - 1 zł netto
Numer 72XX – koszt wysłania wiadomości SMS - 2 zł netto
Numer 73XX – koszt wysłania wiadomości SMS - 3 zł netto
Numer 75XX – koszt wysłania wiadomości SMS - 5 zł netto
Numer 76XX – koszt wysłania wiadomości SMS - 6 zł netto
Numer 79XX – koszt wysłania wiadomości SMS - 9 zł netto

Każdy wysłany SMS z telefonu GSM na określone powyżej numery usługi SmsSender Premium Rate skutkuje obciążeniem przez operatora rachunku osoby wysyłającej określoną kwotą. Zgodnie z polityką operatorów GSM, kwota ta w określonej części jest przekazywana właścicielowi usługi. Poniżej zostały zamieszczone kwoty, które przekazywane są Klientom usługi SmsSender Premium Rate.

Lista prowizji dla Klientów usługi SmsSender Premium Rate
Numer 71XX – prowizja dla Klienta z jednej wiadomości SMS - 0,32 zł
Numer 72XX – prowizja dla Klienta z jednej wiadomości SMS - 0,70 zł
Numer 73XX – prowizja dla Klienta z jednej wiadomości SMS - 1,10 zł
Numer 75XX – prowizja dla Klienta z jednej wiadomości SMS - 1,85 zł
Numer 76XX – prowizja dla Klienta z jednej wiadomości SMS - 2,10 zł
Numer 79XX – prowizja dla Klienta z jednej wiadomości SMS - 3,40 zł

Zasada działania usługi SmsSender Premium Rate.
Usługa SmsSender Premium Rate spięta jest za pomocą łącz bezpośrednich z SMS-C operatorów GSM. Każda wiadomość SMS wysłana na wybrany przez Klienta jeden z pięciu numerów o podwyższonej płatności (Premium Rate) jest natychmiast przesyłana na serwery usługi SmsSender. Następnie dokonywana jest konwersja wiadomości SMS na format wiadomości e-mail i całość jest przesyłana na adres e-mail Klienta, który aktywował określony serwis i wskazał adres e-mail, na którym chce otrzymywać wiadomości.
Po otrzymaniu wiadomości e-mail przez Klienta i odpowiedzi na nią jej treść zostaje wysłana do dedykowanego serwera. Tam jest przekonwertowana na wiadomość SMS, po czym zostaje dostosowana do formatu wymaganego przez SMS-C danego operatora, a następnie wysłana za pomocą dedykowanego łącza do SMS-C, skąd zostaje dostarczona do nadawcy wiadomości SMS. W przypadku nie dostarczenia wiadomości do adresata, nadawca (lub inna wskazana osoba) otrzyma e-mail zwrotny z informacją o niemożności dostarczenia wiadomości.
Wykorzystując standardowy program pocztowy mamy dużą elastyczność w dowolnym konstruowaniu serwisu, tworzeniu formuł automatycznie rozsyłających odpowiedzi na wysłane wiadomości SMS, itp., a także w prosty i czytelny sposób dokonuje się archiwizacji otrzymanych i wysłanych wiadomości e-maili.

Bezpieczeństwo usługi SmsSender Premium Rate.
Dla bezpieczeństwa system posiada akces system weryfikacji adresów e-mail, na które przesyłane są wiadomości SMS oraz listę kontroli dostępu, na której umieszcza się adresy e-mail osób, mających możliwość bezpłatnego wysyłania wiadomości zwrotnych do nadawców wiadomości SMS. W ten sposób zapewnione jest bezpieczeństwo nieuprawnionego dostępu do usługi osób niepowołanych. Ponadto dla każdego adresu e-mail oraz dla całego konta firmy w systemie istnieje możliwość założenia limitów SMS'ów - jest to dodatkowe zabezpieczenie przed niekontrolowanym użyciem usługi. Administracja i zarządzanie usługą SmsSender Premium Rate.
Na życzenie klienta istnieje możliwość włączenia dostępu do dedykowanego panelu administracyjnego, który umożliwia zarządzanie usługą w obrębie adresów poczty elektronicznej należących do konta firmy.

Bilingi w usłudze SmsSender Premium Rate.
W przypadku wybrania tej opcji zawsze na koniec miesiąca przesyłany jest biling w formie elektronicznej zapisany w pliku tekstowym. Biling zawiera kompletne informacje o całości ruchu jaki miał miejsce w danym okresie rozliczeniowym (daty, godziny, numery adresatów i odbiorców wysyłanych wiadomości, status dostarczenia itp.)

 
 
ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań